Quyết định chủ trương đầu tư là gì? Danh mục dự án cần quyết định này

Quyết định chủ trương đầu từ là gì? Những dự án nào cần xin chủ chương đầu tư? Là những thắc mắc mà bạn quan tâm và muốn được giải đáp. Bài viết dưới đây sẽ giúp giải đáp chi tiết các điều mà bạn đang tìm hiểu.

Quyết định chủ trương đầu tư là gì?

Quyết định chủ trương đầu tư là quyết định của các cấp có thẩm quyền về nội dung của dự án, chương trình đầu tư. Mục đích của các quyết định này là làm căn cứ để lập, trình và phê duyệt quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư. Và quyết định phê duyệt về báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư công khả thi.

quyết định chủ trương đầu tư là gì

Các dự án cần xin quyết định chủ trương đầu từ

Danh mục những dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Dưới đây là những dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội để được quyết định chủ trương đầu tư:

 • Dự án có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường hoặc gây ảnh hưởng rất lớn trực tiếp tới môi trường gồm các dự án: Nhà máy điện hạt nhân, chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo vệ cảnh quan, khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên. Rừng phòng hộ đầu nguồn với diện tích từ 50 héc ta trở lên, rừng phòng hộ chắn gió, chắn sóng,  chắn cát, lấn biển, bảo vệ môi trường diện tích từ 500 héc ta trở lên và rừng sản xuất diện tích từ 1.000 héc ta trở lên.
 • Những dự án sử dụng đất nhằm chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa từ hai mùa vụ với quy mô diện tích 500 héc ta trở lên;
 • Dự án di dân tái định cư trên 20.000 người ở khu vực miền núi, trên 50.000 người n ở các khu vực khác;
 • Dự án đặc biệt yêu cầu áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội thông qua và quyết định.

Danh mục các dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư của chính Phủ, thủ tướng chính Phủ

Theo quy định của pháp luật  tại Điều 30 Luật đầu tư năm 2014, Thủ tướng Chính phủ có quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án công:

 • Dự án không thuộc các trường hợp tại khoản 1 Điều 30 luật đầu tư 2014 và có quy mô vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng trở lên;
 • Dự án của nhà đầu tư, đơn vị đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển và kinh doanh dịch vụ viễn thông hạ tầng mạng, xuất bản báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, trồng rừng, doanh nghiệp khoa học, công nghệ có vốn nước ngoài 100%
 • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
 • Dự án về kinh doanh,xây dựng cảng hàng không, vận tải hàng không;
 • Các dự án kinh doanh,  xây dựng cảng biển quốc gia;
 • Dự án về thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí;
 • Các hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino;
 • Hoạt động sản xuất thuốc lá
 • Dự án dân tái định cư trên 10.000 người ở khu vực miền núi và trên 20.000 người ở vùng khác;
 • Dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu chế xuất và khu chức năng trong khu kinh tế, khu công nghiệp
 • Xây dựng và kinh doanh sân gôn

Danh mục các dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Những dự án mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền để quyết định chủ trương đầu tư 

 • Dự án được Quốc Hội, CHính Phủ giao đất, cho thuê đất không phải thông qua đấu giá, đấu thầu hay chuyển nhượng. Các dự án có yêu cầu đặc biệt nhằm chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
 • Dự án có sử dụng công nghệ thuộc công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Khi một doanh nghiệp nào đó muốn đầu tư một dự án mà cần xin chủ trương. Thì tùy vào đặc điểm của dự án đó, mà thẩm quyền quyết định sẽ thuộc vào từng đơn vị cơ quan chức năng. Và quyết định chủ trương đầu tư của dự án đó cũng thuộc cơ quan chức năng đó.

quyết định chủ trương đầu tư là gì

Trường hợp nào cần phải thay đổi quyết định chủ trương đầu tư

Khi cần thiết phải tăng tổng mức đầu tư, tăng quy mô của các dự án, chương trình công so với quy định của pháp luật về quyết định chủ trương đầu tư. Cần phải tiến hành báo cáo lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền về danh mục đầu tư ấy. Để xin ý kiến chỉ đạo và phải thực hiện thẩm định lại nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Tổng mức đầu tư và chỉ tiêu về quy mô của dự án, trong đó bao gồm cả cơ cấu vốn không được vượt quá mức đã quy định về quyết định chủ trương đầu tư.

Nếu chỉ điều chỉnh để tăng quy mô dự án, chương trình, nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư. Và vẫn đảm bảo mục tiêu của dự án, chương trình như trong quyết định chủ trương đầu tư không phải thẩm định lại nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

quyết định chủ trương đầu tư là gì

Trên đây bài viết đã giúp bạn giải đáp các thắc mắc: “ Quyết định chủ trương đầu tư là gì?Những thẩm quyền của các cơ quan có liên quan”. Cũng như cung cấp các danh mục dự án cần được các cơ quan có thẩm quyền của NHà nước quyết định chủ trương đầu tư. Để dự án đó được thông qua cấp vốn và tiến hành thực hiện.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *