Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật

MỤC ĐÍCH

Chúng tôi thông báo cho bạn rằng dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp khi đăng ký Dịch vụ hoặc có được như một phần của hoạt động do chúng tôi thực hiện, có thể được xử lý, cho các mục đích liên quan đến việc cung cấp cùng một Dịch vụ.
Dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng, nếu được cho phép, để gửi thông tin và đề nghị thương mại, cũng bởi các bên thứ ba mà Người kiểm soát dữ liệu có thể giao tiếp dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp (chỉ dành cho người dùng đã đăng ký).
Dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng, nếu được cho phép, để thu thập dữ liệu và thông tin nói chung và nói riêng về định hướng và / hoặc sở thích của bạn (chỉ dành cho người dùng đã đăng ký).

CHÚNG TÔI THU THẬP CÁC LOẠI DỮ LIỆU NÀO?

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận rằng công ty chúng tôi thu thập một số dữ liệu cá nhân của bạn. Trang này nhằm mục đích cho bạn biết chúng tôi thu thập dữ liệu nào, tại sao và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Chúng tôi xử lý:
 • Dữ liệu do người dùng cung cấp
 • Dữ liệu chúng tôi thu thập tự động
 • Dữ liệu do người dùng cung cấp
Bạn là một cá nhân riêng tư.
Nếu bạn là cá nhân, khi bạn đăng ký, nhập hoặc trả lời một quảng cáo, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu mà bạn cần để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Ví dụ: đây là dữ liệu chúng tôi yêu cầu bạn:
 • Địa chỉ e-mail và mật khẩu;
 • Dữ liệu liên quan đến chủ đề quảng cáo của bạn (ví dụ: nếu bạn đặt quảng cáo bán căn hộ của mình, chúng tôi Yêu cầu bạn cung cấp mét vuông, tầng, loại năng lượng và thông tin liên quan khác);
 • Bạn cũng có thể chọn cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau: tên, họ, ngày tháng năm sinh, giới tính, thành phố hoặc đô thị mà bạn tham khảo, số điện thoại, v.v.
Là một phần của việc sử dụng dịch vụ, bạn có thể sử dụng các chức năng “Tin nhắn” để liên lạc với những người dùng khác hoặc với Trung tâm trợ giúp của chúng tôi tương ứng.

Dữ liệu của bên thứ ba

Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu của gia đình hoặc bạn bè của bạn, bạn phải chắc chắn rằng những đối tượng này đã được thông báo đầy đủ và đã đồng ý với quá trình xử lý liên quan theo cách được mô tả trong tuyên bố này.

SỬ DỤNG

Chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được để cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi hàng ngày, để thông báo cho bạn về các hoạt động thương mại của chúng tôi hoặc cung cấp cho bạn một dịch vụ được cá nhân hóa hơn phù hợp với lợi ích của bạn.
Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo bạn có quyền truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi và cung cấp của chúng, bao gồm:
 • Đăng ký và truy cập vào khu vực dành riêng;
 • Công bố các thông báo;
 • Sử dụng các tính năng tìm kiếm;
 • Nhắn tin giữa những người dùng (Tin nhắn);
 • Liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ cũng qua tin nhắn;
 • Xem xét quảng cáo, kiểm duyệt hoặc loại bỏ nội dung, phòng chống gian lận;
 • Các hoạt động có tính chất hành chính, tài chính hoặc kế toán, chẳng hạn như các hoạt động liên quan đến việc mua các dịch vụ trả tiền và bất kỳ hoạt động quản lý và thu hồi tín dụng nào;
Những phương pháp điều trị này là cần thiết để cung cấp chính xác các dịch vụ của Chungcugoldenparktower cho những người dùng tham gia. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bạn để cải thiện và triển khai dịch vụ, thông qua các biện pháp xử lý sau:
 • Thông tin liên lạc liên quan đến các dịch vụ tương tự như những dịch vụ mà bạn sử dụng;
 • Giao tiếp thông tin;
 • Hoạt động khảo sát mức độ hài lòng của người dùng.

DỮ LIỆU CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC GIỮ NHƯ THẾ NÀO VÀ TRONG BAO LÂU?

Việc lưu trữ tuân thủ quyền riêng tư của bạn và các quy định hiện hành.
Trong trường hợp người dùng đang hoạt động, các quảng cáo và nội dung do người dùng tạo ra sẽ được lưu giữ trong 48 tháng vì lý do bảo mật, ngăn chặn và kiểm duyệt nội dung và/hoặc hành vi trái với các điều kiện của dịch vụ và quy tắc biên tập của Chungcugoldenparktower để đảm bảo chất lượng tốt hơn cùng với sự phối hợp của các Cơ quan chức năng.
Nếu bạn không thực hiện bất kỳ hành động tích cực nào (ví dụ: điều hướng, tìm kiếm và / hoặc bất kỳ cách nào khác để sử dụng dịch vụ) trên Chungcugoldenparktower trong khoảng thời gian 27 tháng,dữ liệu thông tin của bạn sẽ tự động bị xóa.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA BẠN?

Tuân theo luật hiện hành, một hệ thống xác minh chống thư rác đang hoạt động trên các giao tiếp giữa những người dùng. Dữ liệu được nhập trong đó có thể được xác minh cho mục đích duy nhất là xác định các hoạt động bất hợp pháp hoặc nội dung không tuân thủ Điều kiện chung của Dịch vụ, nhưng sẽ không được xử lý hoặc truyền đạt cho các mục đích thương mại hoặc quảng cáo.